Yummy ‘kakanin’ of Dhea & Drei’s Home Made

Introducing the kakanin from Dhea & Drei’s Home Made. “Hindi lang mas presentable, mas masarap ito at swak sa budget,” said Arielou Barsaga.